Повідомлення з бюлетеня «Український тиждень» про створення управи Комітету представників українських організацій в ЧСР для допомоги голодним в Україні та про відозву Союзу Українок у Львові до жінок цілого світу щодо голоду в Україні. 18 вересня 1933 р.

Повідомлення з бюлетеня «Український тиждень» про створення управи Комітету представників українських організацій в ЧСР для допомоги голодним в Україні та про відозву Союзу Українок у Львові до жінок цілого світу щодо голоду в Україні. 18 вересня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 755. Арк. 27.

Leave a Comment

Перейти до вмісту