Відозва Головного Отамана військ УНР до громадян про допомогу війську зимовим одягом, наказ Головної команди військ УНР та Інструкція по збору теплого одягу, теплої білизни та взуття. 2 вересня 1919 р.

Відозва Головного Отамана військ УНР до громадян про допомогу війську зимовим одягом, наказ Головної команди військ УНР та Інструкція по збору теплого одягу, теплої білизни та взуття. 2 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4592. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 14зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту