Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Юхима Романіка. 11 червня 1922 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Юхима Романіка. 11 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1848. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту