Про створення Військово-історичної комісії по збору й розробленню документів Великої війни по Південно-Західному та Румунському фронтам. З наказу Військової офіції Української Держави. 2 вересня 1918 р.

Про створення Військово-історичної комісії по збору й розробленню документів Великої війни по Південно-Західному та Румунському фронтам. З наказу Військової офіції Української Держави. 2 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3504. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 1

Leave a Comment