Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-угорської монархії. 13 листопада 1918 р.

Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-угорської монархії. 13 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 169зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту