Лист Українського військового товариства республіканців федералістів ім. гетьмана Павла Полуботка Всеукраїнській раді військових депутатів про необхідність повернення М. Міхновського з фронту до Києва та відповідь на нього Виконавчого комітету.15, 16 вересня 1917 р.

Лист Українського військового товариства республіканців федералістів ім. гетьмана Павла Полуботка Всеукраїнській раді військових депутатів про необхідність повернення М. Міхновського з фронту до Києва та відповідь на нього Виконавчого комітету.15, 16 вересня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 4100. Оп. 1. Спр.28. Арк. 284

Leave a Comment

Перейти до вмісту