Список літаків Харківського району готових до бойових польотів. 1918 р.

Список літаків Харківського району готових до бойових польотів. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4588. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 14

Leave a Comment