Закон Української Держави про асигнування з коштів Державної скарбниці 500000 карбованців на закінчення будівлі бібліотеки для університету Св. Володимира в Києві. 26 липня 1918 р.

Закон Української Держави про асигнування з коштів Державної скарбниці 500000 карбованців на закінчення будівлі бібліотеки для університету Св. Володимира в Києві. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 278. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту