Світлина Данила Сердюка. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР, наданого для вступу до вищих шкіл. 30 липня 1921 р.

Світлина Данила Сердюка. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР, наданого для вступу до вищих шкіл. 30 липня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1907. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту