Постанова Верховної Ради України про порядок введення в дію Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи». 24 грудня 1993 р.

Постанова Верховної Ради України про порядок введення в дію Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи». 24 грудня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4881. Арк. 249

Leave a Comment

Перейти до вмісту