Про заклик Головного Отамана військ УНР С. Петлюри до напруженої праці з організації запілля тощо. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 1 вересня 19191 р.

Про заклик Головного Отамана військ УНР С. Петлюри до напруженої праці з організації запілля тощо. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 1 вересня 19191 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 69

Leave a Comment

Перейти до вмісту