Посвідчення на ім’я В. Потапіва, видане Секцією по військовим справам при Українській дипломатичній місії в Речі Посполитій Польський. 5 травня 1920 р.

Посвідчення на ім’я В. Потапіва, видане Секцією по військовим справам при Українській дипломатичній місії в Речі Посполитій Польський. 5 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 16зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту