Текст телеграми Голови Президії Верховної Ради УРСР В. Шевченко народним депутатам про відкриття першої сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання 15 травня 1990 р. 5 квітня 1990 р.

Текст телеграми Голови Президії Верховної Ради УРСР В. Шевченко народним депутатам про відкриття першої сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання 15 травня 1990 р. 5 квітня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4496. Арк. 184

Leave a Comment

Перейти до вмісту