Доповідна записка члена Київського губвиконкому Р. Новаковського Президії ВУЦВК про термінове налагодження випуску українських грошей і припинення грошової кризи в Україні. 26 квітня 1919 р.

Доповідна записка члена Київського губвиконкому Р. Новаковського Президії ВУЦВК про термінове налагодження випуску українських грошей і припинення грошової кризи в Україні. 26 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 1зв. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту