Закон Української Держави про асигнування коштів на закінчення будинку Ольгинської дівочої гімназії в Києві. 26 липня 1918 р.

Закон Української Держави про асигнування коштів на закінчення будинку Ольгинської дівочої гімназії в Києві. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 279. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту