З листа В. К. Винниченка до Ю. П. Тищенка (Сірого) про критику його твору «Щастя» та події в Україні. 27 вересня 1933 р.

З листа В. К. Винниченка до Ю. П. Тищенка (Сірого) про критику його твору «Щастя» та події в Україні. 27 вересня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3803. Оп. 1. Спр. 46. Арк. 229 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту