Інформація про розмови Г. Петровського з представниками комуністичної організації м. Проскурова щодо єврейського питання тощо, отриману від особи, що втекла від більшовиків. 21 квітня 1921 р.

Інформація про розмови Г. Петровського з представниками комуністичної організації м. Проскурова щодо єврейського питання тощо, отриману від особи, що втекла від більшовиків. 21 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 113. Арк. 42

Leave a Comment