Інформація Генерального секретаря у справах військових С. Петлюри до Генерального секретаріату Української Центральної Ради про справу полуботківців. 28 вересня [1917 р.].

Інформація Генерального секретаря у справах військових С. Петлюри до Генерального секретаріату Української Центральної Ради про справу полуботківців. 28 вересня [1917 р.].

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр.32. Арк. 108 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту