Світлина Володимира Сухоставського. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР, наданого для вступу до вищих шкіл. 15 червня 1924 р.

Світлина Володимира Сухоставського. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР, наданого для вступу до вищих шкіл. 15 червня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 2001. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту