Лист деканату Факультету права і суспільних наук Українського вільного університету в Празі Ректору університету з повідомленням про надання А. Волошину титулу доктора прав. 15 жовтня 1938 р.

Лист деканату Факультету права і суспільних наук Українського вільного університету в Празі Ректору університету з повідомленням про надання А. Волошину титулу доктора прав. 15 жовтня 1938 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 1. Спр. 200. Арк. 62

Leave a Comment

Перейти до вмісту