Лист Директорії УНР С. Петлюри Голові Ради Народних Міністрів УНР В. Прокоповичу щодо утворення Українського центрального комітету в Польщі. 25 квітня 1921 р.

Лист Директорії УНР С. Петлюри Голові Ради Народних Міністрів УНР В. Прокоповичу щодо утворення Українського центрального комітету в Польщі. 25 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 109. Арк. 389

Leave a Comment