Телефонограма Народного комісара фінансів УСРР Голові РНК УСРР Х. Раковському з проханням дати своє заключення щодо розміну 500 тисяч кримських грошей Одеською конторою Народного банку для РНК Латвії. 8 серпня 1919 р.

Телефонограма Народного комісара фінансів УСРР Голові РНК УСРР Х. Раковському з проханням дати своє заключення щодо розміну 500 тисяч кримських грошей Одеською конторою Народного банку для РНК Латвії. 8 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 409. Арк. 47. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту