Постанова Української Центральної Ради про поширення влади Генерального Секретаріату на всю територію України, обмежену інструкцією російського уряду від 04 серпня 1917 р. 31 жовтня 1917 р.

Постанова Української Центральної Ради про поширення влади Генерального Секретаріату на всю територію України, обмежену інструкцією російського уряду від 04 серпня 1917 р. 31 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр.1. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту