Доповідна записка академіка Д. Багалія в Науковий комітет Головпрофосу про відкриття рукописних творів Г. Сковороди тощо. 13 жовтня 1924 р.

Доповідна записка академіка Д. Багалія в Науковий комітет Головпрофосу про відкриття рукописних творів Г. Сковороди тощо. 13 жовтня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 73

Leave a Comment

Перейти до вмісту