Рапорт помічника Начальника Фінансово-господарського відділу [Директорії УНР] Керуючому справами Директорії УНР про видачу авансу на закупівлю продуктів для пасхального столу. 25 квітня 1921 р.

Рапорт помічника Начальника Фінансово-господарського відділу [Директорії УНР] Керуючому справами Директорії УНР про видачу авансу на закупівлю продуктів для пасхального столу. 25 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 128. Арк. 492

Leave a Comment