Обіжник Народного банку РСФРР фінвідділам, конторам, скарбницям і ощадним касам України про припинення прийому грошових знаків, випущених колишніми українськими урядами. 5 січня 1920 р.

Обіжник Народного банку РСФРР фінвідділам, конторам, скарбницям і ощадним касам України про припинення прийому грошових знаків, випущених колишніми українськими урядами. 5 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 30. Оп. 1. Спр. 108. Арк. 75. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту