Доповідь Віце-директора Санітарного департаменту Міністру народного здоров’я та опіки УНР про діяльність Ченстохівської філії Українського товариства Блакитного Хреста. 23 квітня 1921 р.

Доповідь Віце-директора Санітарного департаменту Міністру народного здоров’я та опіки УНР про діяльність Ченстохівської філії Українського товариства Блакитного Хреста. 23 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1604. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 15зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту