Гетьман Всієї України Павло Скоропадський. Київ, 1918 р.

Гетьман Всієї України Павло Скоропадський. Київ, 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2469. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 4.

Leave a Comment

Перейти до вмісту