Справоздання Громадського комітету допомоги Ченстохівській українській еміграції про видачу допомоги дітям та їх списки. 19 серпня 1922 р.

Справоздання Громадського комітету допомоги Ченстохівській українській еміграції про видачу допомоги дітям та їх списки. 19 серпня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3324. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 33зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту