Лист-вітання Голови Ради Народних Міністрів УНР Андрія Левицького Ректорові Української господарської академії в ЧСР зі святом відкриття. 19 жовтня 1922 р.

Лист-вітання Голови Ради Народних Міністрів УНР Андрія Левицького Ректорові Української господарської академії в ЧСР зі святом відкриття. 19 жовтня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 127. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту