Список галицьких емігрантів, що перебувають у Києві і потребують допомоги, надісланий С. [Ткачівским] Українському комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні. 10 червня 1922 р.

Список галицьких емігрантів, що перебувають у Києві і потребують допомоги, надісланий С. [Ткачівским] Українському комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні. 10 червня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 208. Арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту