Резолюція, ухвалена на Жалібній академії 29 травня 1926 р. у Празі за участю представників українських організацій і громадськості. 30 травня 1926 р.

Резолюція, ухвалена на Жалібній академії 29 травня 1926 р. у Празі за участю представників українських організацій і громадськості. 30 травня 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 96. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту