Журнал засідання комісії з реставрації Святої Софії Київської. 12 (25) жовтня 1918 р.

Журнал засідання комісії з реставрації Святої Софії Київської. 12 (25) жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 36. Арк. 2 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту