Закон Української Держави про заснування Української академії наук в Києві. 14 листопада 1918 р.

Закон Української Держави про заснування Української академії наук в Києві. 14 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 21

Leave a Comment

Перейти до вмісту