Постанова Президії Верховної Ради України про прапор України. 18 вересня 1991 р.

Постанова Президії Верховної Ради України про прапор України. 18 вересня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4709. Арк. 81

Leave a Comment

Перейти до вмісту