11-1-22-1919-028zv.jpg

Закон Української РСР «Про охорону навколишнього природного середовища». 26 червня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1919. Арк. 2, 2зв., 17, 17зв., 26зв, 27, 27зв., 28, 28зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту