11-1-22-1937-013zv.jpg

Постанова Верховної Ради України «Про ведення в дію Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 16 жовтня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1937. Арк. 13, 13 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту