Протокол № 40 засідання Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження щодо питання про державну символіку України. 4 жовтня 1991 р.

Протокол № 40 засідання Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження щодо питання про державну символіку України. 4 жовтня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 30

Leave a Comment

Перейти до вмісту