11-1-22-3539-032zv.jpg

Постанова Верховної Ради України «Про введення в дію Водного кодексу України».
6 червня 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3539. Арк. 32, 32 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту