11-1-22-3646-001.jpg

Закон України «Про ратифікацію Рамкової Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні». 4 лютого 1998 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3646. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту