Лист Голови Урядового республіканського комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка О. Корнійчука до Голови Ради Мінітрів УРСР В. Щербицького щодо введення нових членів до складу Урядового комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка. 30 серпня 1968 р.

Лист Голови Урядового республіканського комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка О. Корнійчука до Голови Ради Мінітрів УРСР В. Щербицького щодо введення нових членів до складу Урядового комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка. 																						 30 серпня 1968 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 13. Спр. 3344. Арк. 100

Leave a Comment