Копія розпорядження Генерального військового секретаря С. Петлюри про українізацію військових частин — рот (сотень), полків і батарей. 12 грудня 1917 р.

Копія розпорядження Генерального військового секретаря С. Петлюри про українізацію військових частин — рот (сотень), полків і батарей. 12 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 3. Спр. 6. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту