Постанова Директорії УНР про виділення коштів у розпорядження Голови Директорії УНР на інформаційні потреби в Україні та за кордоном. 25 січня 1919 р.

Постанова Директорії УНР про виділення коштів у розпорядження Голови Директорії УНР на інформаційні потреби в Україні та за кордоном. 25 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту