Лист Голови Директорії і Головний Отаман військ УНР С. Петлюри Голові Ради Народних Міністрів І. Мазепі та Головноуповноваженому Уряду УНР І. Огієнку про необхідність ревізії законодавства та вироблення законопроєктів щодо державного будівництва. 31 березня 1920 р.

Лист Голови Директорії і Головний Отаман військ УНР С. Петлюри Голові Ради Народних Міністрів І. Мазепі та Головноуповноваженому Уряду УНР І. Огієнку про необхідність ревізії законодавства та вироблення законопроєктів щодо державного будівництва. 31 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 32. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту