Лист Міністра охорони навколишнього природного середовища України Ю. Щербака до Верховної Ради УРСР. 27 червня 1991 р.

Лист Міністра охорони навколишнього природного середовища України Ю. Щербака до Верховної Ради УРСР. 27 червня 1991 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2774, арк. 90

Leave a Comment