Євген Чикаленко «Уривок з моїх споминів за 1817 р.». Прага, 1932 р. (Титульний аркуш та вступна стаття до видання).

Євген Чикаленко «Уривок з моїх споминів за 1817 р.». Прага, 1932 р. (Титульний аркуш та вступна стаття до видання).

ЦДАВО України. Ф. 4380. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту