Текст перекладу французькою мовою Резолюцій І-го Всеукраїнського селянського з’їзду, підготовлений Народним міністерством закордонних справ УНР для публікації закордоном. 28 травня – 2 червня 1917 р.

Текст перекладу французькою мовою Резолюцій І-го Всеукраїнського селянського з'їзду, підготовлений Народним міністерством закордонних справ УНР для публікації закордоном. 28 травня – 2 червня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 119, арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту