Лист 4-го департаменту Державного контролю до Державного контролера щодо ухвалення кандидатів на посади ревізорів. 27 грудня 1918 р.

Лист 4-го департаменту Державного контролю до Державного контролера щодо ухвалення кандидатів на посади ревізорів. 27 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 80. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту