Із хроніки життя М. Шаповала.

Із хроніки життя М. Шаповала.

ЦДАВО України. Ф. 3563. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 80

Leave a Comment

Перейти до вмісту