Оголошення про футбольний матч між командами Українського студентського спортивного клубу та Novotměstsky S.K. 31 жовтня 1926 р.

Оголошення про футбольний матч між командами Українського студентського спортивного клубу та Novotměstsky S.K. 31 жовтня 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 3899. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 44

Leave a Comment

Перейти до вмісту